webinar register page

SI Training Session: Upravljanje nalog ter zagotavljanje kvalitete del na gradbišču
Dalux Field je orodje namenjeno upravljanju nalog ter zagotavljanju kvalitete del na gradbišču. Na delavnici boste spoznali, prednosti upravljanja nalog v digitalni in strukturirani obliki, prednosti lokacijsko vezanih nalog, kako spremljati napredek del ter izdelati poročila in dostopati do zgodovine izvedenih del.

Ustvarjanje nalog neposredno na gradbišču peko mobilnih naprav.

Dodeljevanje nalog v razreševanje in spremljanje napredka.

Komunikacija med različnimi deležniki na gradbišču (izvajalec, podizvajalec, nadzor, varstvo pri delu,…).

Pregled in filtriranje nalog.

Poročila.

Dostop do ažurnih 2D načrtov in BIM modelov na terenu.

Zagotavljanje brezpapirnega gradbišča.

Dec 16, 2021 02:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Aleš Korbar.